Emailleplein 34

7071 AZ Ulft

T: 0315 - 63 26 16

Home


Welkom op de website van Logopedie praktijk Jolène Steverink te Ulft. In onze allround logopediepraktijk kunt u terecht voor de behandeling van de meest voorkomende logopedische problemen.

Wat is Logopedie?


"Logopedie is meer dan uitspraak alleen". Ook voor problemen met bijvoorbeeld stem, taal, mondgedrag, slikken en adem kunt u bij ons terecht. Voor meer informatie over betreffende onderwerpen klik op de onderstaande buttons.


Adem en stem
Gedachten worden door de hersenen omgezet in taal. Daarna geven ze een signaal aan de stembanden, zodat deze in beweging worden gezet. Het spreken begint. Spreken is in onze maatschappij heel belangrijk. Daar komt veel bij kijken:

houding en adem zijn belangrijk. De logopedist kan helpen bij stoornissen die invloed uitoefenen op stem of spraak , zoals mondademen, hyperventilatie of een 'hoge ademhaling'.

De stembanden moeten goed functioneren. Door te veel of te weinig spanning in de stemgeving kan stemgebruik zich verkeerd ontwikkelen. Ook kunt u last hebben van een globusgevoel, een drukkend gevoel in uw keel.

Soms ontstaan knobbeltjes of poliepen op de stembanden, of raken de stembanden geïrriteerd. De stem klinkt dan hees. Dit alles kan gebeuren door verkeerd stemgebruik.

Na een operatie of infectieziekte kan een stembandverlamming optreden. De logopedist probeert dan door oefeningen de resterende stemmogelijkheden te optimaliseren.

Spraak
Klanken niet (goed) uitspreken, onverstaanbaar, binnensmonds, te snel spreken, neusspraak (nasaliteit), slissen, stotteren, spraakproblemen door anatomische afwijkingen (bijv. schisis) of door neurologisch letsel (bijv. dysartrie).

In het dagelijks leven is spreken onmisbaar. Wanneer er daarom problemen bij de spraak ontstaan, kunt u of uw kind daar hinder van ondervinden. Kinderen kunnen achter lopen in hun spraakontwikkeling, maar ook volwassenen kunnen problemen hebben met de articulatie.

Taal
Communicatie begint bij bedenken wat je wilt vertellen. Onze hersenen zetten deze gedachten om in taal. In dit proces kunnen storingen optreden. Daarbij valt te denken aan:

taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen

afasie, dat is het verlies van taalvermogen na een hersenbloeding of beroerte, of na een hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval, operatie of ziekte.

lees- en schrijfstoornissen. Lezen en schrijven zijn, evenals horen en spreken, vormen van taal. Stoornissen op dit gebied, zoals dyslexie, vallen dus ook onder taalstoornissen.

Ook het meertalig opgroeien kan voor taalproblemen zorgen als er sprake is van taalzwakte.

Mondgewoonten
Afwijkende mondgewoonten zoals open mondgedrag, lage tongligging of afwijkend slik, kunnen van invloed zijn op de spraak. Tevens hebben deze negatief effect op het gebit en de algemene gezondheid (vaker verkouden).

Lezen
Lezen is belangrijk voor het leren. Spraak- en taalproblemen kunnen samengaan met een minder snelle ontwikkeling van het lezen en spellen. Minder goed ontwikkelde auditieve vaardigheden kunnen hier de oorzaak van zijn. Ook kan een onvoldoende fonologische ontwikkeling en/of onvoldoende automatisering een reden zijn voor lees- en spellingsproblemen. www.masterplandyslexie.nl

Wie zijn wij


Ons team bestaat uit drie allround logopedisten; Jolène Steverink, Ada Yntema en Anne-Miek de Jong- van de Kamp. Wij zijn lid van de N.V.L.F. (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast zijn we aangesloten bij kwaliteitskring regio Doetinchem waar we regelmatig overleg hebben met andere logopedisten uit de regio. We houden onze kennis op peil door het volgen van bij- en nascholing en hebben ons o.a. gespecialiseerd in:

-Logopedie bij spraak- of taalproblemen (o.a. Hodson & Paden, Metaphon)

-Oro-myofunctionele therapie (bijvoorbeeld therapie bij slissen, afleren duimen of speenzuigen, mondademen, afwijkend slikken)

-Logopedische behandeling bij schisis

-Logopedische behandeling van leesproblemen

-Logopedie bij de ziekte van Parkinson

-Communicatieve taaltherapie bij kinderen

-Indirecte therapie bij jonge stotterende kinderen

-Logopedie bij hyperventilatie volgens de methode van Dixhoorn.

Werkwijze en Vergoeding


Een behandeling wordt volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraar vanuit de basisverzekering (basispakket). Voor volwassenen geldt daarvoor wel het eigen risico.

In 2017 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Verwijsbrief / Directe Toegankelijkheid Logopedie

U kunt bij ons terecht met én zonder verwijsbrief van een arts. Als u zonder verwijsbrief komt, zal er een screening plaatsvinden waarbij nader wordt gekeken wat de klacht is. Wanneer het logopedische probleem duidelijk is kan er een vervolgafspraak gemaakt worden.

Wanneer er uit de screening blijkt dat er nader onderzoek door een arts nodig is, wordt u terug verwezen naar de huisarts.

Bijna alle ziektekostenverzekeraars vergoeden de DTL screening. Mocht uw ziektekostenverzekeraar het niet vergoeden, kunt u altijd uw huisarts vragen om een verwijsbrief.

Behandeling
Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt. Tijdens deze eerste afspraak wordt er nader kennisgemaakt en wordt er verder onderzoek gedaan. Hierna kan de behandeling gestart worden. Doorgaans wordt er 1x per week behandeld. Een logopedische behandeling duurt 30 minuten inclusief administratie.

De logopediste zal u vragen een geldig legitimatiebewijs en het pasje van de zorgverzekering mee te nemen.

Behandeling aan huis
Op medische indicatie kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Hiervoor is altijd een verwijsbrief van de arts nodig. 

Vragen?
Heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.


Contact


De praktijk is gelegen op het DRU-terrein in het Beltmancomplex. De ingang is te bereiken via de binnentuin.

Contactgegevens:
Logopediepraktijk Jolène Steverink
Emailleplein 34
7071 AZ Ulft
T: 0315-632616


Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u een afspraak maken? Vul dan het formulier hier onder in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Naam

Email

Bericht